Mazmur 119:2 Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, 
Mazmur 119:3 yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. 
 

YANG MENCARI DIA

Song by Daniel Agustianus
September 2020
Do = D
 
Transpose up:
BAIT
 
 
D 
Berbahagi
A/C# 
alah 
 
 
Bm 
orang-orang yang  
D/A 
memegang
 
G 
Peringatan-
D/F# 
peringatan-
Em 
Nya 
 
 
A 
 
D 
Berbahagi
A/C# 
alah 
 
 
Bm 
orang-orang yang  
D/A 
memegang
 
G 
peringatan-
D/F# 
peringatan-
A 
Nya
 
 
Yang mencari  
G 
Dia 
 
 
A/G 
dengan 
 
 
F#m 
segenap 
 
 
Bm 
hati
 
Yang juga  
Em 
tidak melakukan keja
A 
hatan
 
Tetapi yang  
G 
hidup 
 
 
A/G 
menurut 
 
 
F#m 
jalan 
 
 
Bm 
 
Jalan yang  
Em 
ditun
A 
jukkan-
D 
Nya
 

Similar Posts

Leave a Reply