Maleakhi 3:10-12 (TB)
10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
11 Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam.
12 Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.

Perpuluhan – lirik lagu

Lagu Ciptaan Daniel Agustianus

Bawalah seluruh persembahan
Persepuluhan
Bawalah ke dalam rumah Tuhan
Dengan hati bersyukur

Jangan disimpan
Jangan ditunda
Jangan dikurangi
Bawalah s’karang

Tingkap langit dibukakan
Berkat Tuhan dicurahkan
Sampai berkelimpahan
Dan kamu kan berbahagia

Similar Posts

Leave a Reply